Skip to main content
Nu sunt produse in cos!

Politica de confidentialitate

Intrata in vigoare: 25 mai 2018.

Cine suntem

Prin aceasta politica de confidentialitate, APROPO DE ECOMMERCE SRL Romania ÔÇô Splaiul Independentei, Nr. 319, OB 209, PARTER, Sector 6, Bucuresti, doreste sa va informeze cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectam si utilizam (cu alte cuvinte, pe care le prelucram si utilizam) in timpul vizitarii de catre dvs. a site-urilor noastre web. Datele cu caracter personal se refera la orice informatii referitoare la o persoana fizica specifica sau identificabila, pe care ni le comunicati sau pe care le primim sau colectam, precum: numele si datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informatii privind solicitarile dvs. si relatia profesionala pe care o aveti cu noi, precum si orice participare alaturi de noi, informatii referitoare la ora, scopul si, daca este cazul, locul in care utilizati site-urile noastre web si alte servicii electronice. Colectam si utilizam date cu caracter personal numai in masura permisa prin lege sau daca ne-ati acordat consimtamantul prealabil in acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

APROPO DE ECOMMERCE SRL este inregistrata la ANSPDCP in calitate de operator de date cu caracter personal avand numarul de inregistrare 24122 din 13/12/2013. Prelucram datele Dvs. cu caracter personal exclusiv in cadrul dispozi┼úiilor legale cu privire la protec┼úia datelor cu caracter personal din Romania. Acestea sunt dispozi┼úiile Legii nr. 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date precum ┼či dispozi┼úiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či protec┼úia vie┼úii private in sectorul comunica┼úiilor electronice.
Salaria┼úii ┼či imputernici┼úii no┼čtri au obliga┼úia de a respecta dispozi┼úiile cu privire la protec┼úia datelor conform normelor legale.

in legatura cu toate solicitarile legate de datele Dvs., de protecţia datelor in cadrul societaţii APROPO DE ECOMMERCE SRL sau orice intrebare/reclamatie pot fi adresate catre adresa de email: gdpr@1616.ro.

Scopul prelucrarii datelor il reprezinta:

 • rezervarea ┼či comercializarea de produse online
 • reclama, marketing ┼či publicitate
 • functionarea site-ului (creare cont)

Aveţi obligaţia sa ne puneţi la dispoziţie datele in masura in care datele respective sunt necesare pentru onorarea de comenzi online de rezervare/ cumparare. Eventualul Dvs. refuz duce la ingreunarea colaborarii pe partea de comerţ online.

in cele ce urmeaza va informam cu privire la modul, volumul ┼či scopurile prelucrarii ┼či utilizarii datelor cu caracter personal.

Puteţi modifica in orice moment orice informatie detinuta despre dvs.

Procesul de modificare sau stergere a datelor dvs se va realiza online, din contul dvs. Suntem in curs de implementare, pana atunci, insa, va rugam sa ne contactati la adresa de email: gdpr@1616.ro si responsabilul companiei noastre va solutiona cererea dvs in cel mai scurt timp cu putinta.

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?

Potrivit legii 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor personale colectate de catre noi.

Dreptul la informare

(1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
    b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
    c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
    b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
    c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
    a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
    b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
    c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
    d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
    e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) in cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) in cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. in acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de interventie asupra datelor

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
    a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
    b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
    c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie

(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) in vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
Exceptii
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
    a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
    b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
    a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
    b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei

(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Contact

Pentru exercitarea drepturilor men┼úionate mai sus de revocare, informare, ┼čtergere sau corectare a datelor Dvs. va rugam sa va adresa┼úi prin cerere scrisa prin e-mail la gdpr@1616.ro.

Ce date sunt stocate de APROPO DE ECOMMERCE SRL?

1.1 Stocarea ┼či prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) in scopuri interne legate de sistem ┼či in scopuri statistice

in cazul accesarii paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data ┼či ora accesarii, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fi┼čierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul ┼či versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) catre serverul nostru, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate ┼či utilizate exclusiv in scop statistic ┼či in scop de analiza, de ex. pentru imbunata┼úirea ofertei.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alti identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi in anumite circumstante date cu caracter personal si ca atare le vom trata ca atare.

1.2 Stocarea ┼či prelucrarea datelor cu caracter personale

1.2.1 Datele pentru executarea contractului.
Datele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, data na┼čterii, strada, nr., codul po┼čtal, localitatea, restul adresei, ┼úara, nr. de telefon ┼či adresa de e-mail) sunt stocate ┼či prelucrate de catre noi numai in cazul in care introduce┼úi aceste date la o rubrica de pe pagina noastra de internet sau ni le transmite┼úi prin e-mail. Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor ┼či procesarii solicitarilor Dvs. Dupa finalizarea derularii contractului ┼či plata integrala a pre┼úului de achizi┼úie datele Dvs. sunt salvate ┼úinand cont de termenele de pastrare conform legisla┼úiei fiscale ┼či comerciale, urmand ca dupa expirarea acestor termene datele respective sa fie ┼čterse. Aceasta regula nu este valabila in cazul in care a┼úi consim┼úit in mod expres pentru utilizarea mai departe a datelor Dvs.

1.2.2 Datele pentru serviciul newsletter.
La inregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de APROPO DE ECOMMERCE SRL in scopuri promoţionale si de marketing. Utilizarea inceteaza de indata ce renunţaţi la serviciul newsletter. Puteţi renunţa oricand la serviciul newsletter.

1.2.3 Date pentru contul de client.
La deschiderea unui cont de client cu ajutorul func┼úiei ÔÇ×inregistrare clientÔÇť datele Dvs. vor fi salvate in mod durabil in baza de date clien┼úi a societa┼úii APROPO DE ECOMMERCE SRL . Pute┼úi solicita oricand ┼čtergerea datelor Dvs. de client ┼či a contului Dvs. de client. Detalii in acest sens gasi┼úi mai sus la punctul 2.
in cazul in care la deschiderea contului Dvs. de client v-a┼úi declarat acordul pentru primirea de informa┼úii promo┼úionale, societatea APROPO DE ECOMMERCE SRL va utiliza datele indicate de Dvs. pentru scopuri promo┼úionale si de marketing. Acest acord este voluntar ┼či poate fi oricand revocat, revocarea avand efect pentru viitor.

1.2.4 Localizarea geografica
Prin intermediul localizarii geografice cu ajutorul adresei IP este posibila din punct de vedere tehnic estimarea locatiei utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele ┼či articolele magazinului APROPO DE ECOMMERCE SRL aflat la cea mai mica distan┼úa de domiciliul Dvs. este stocata ┼či utilizata adresa Dvs. IP in scopul localizarii geografice. Dupa finalizarea sesiunii in curs adresa IP nu este stocata la APROPO DE ECOMMERCE SRL in scopul localizarii geografice.

1.2.5 Utilizarea de cookie-uri
Cookie-urile sunt mici fi┼čiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet ┼či servesc pentru a face pagina noastra de internet per total mai u┼čor de utilizat, mai eficienta ┼či mai sigura. Cookie-urile nu cauzeaza daune computerului Dvs. ┼či nu con┼úin viru┼či. Pute┼úi impiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a browser-ului Dvs.
Pagina noastra online conţine cookie-uri. Cookie-urile salveaza in special setarile alese de Dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi in scop statistic. Va atragem atenţia asupra faptului ca prin impiedicarea instalarii de cookie-uri se poate intampla sa nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in care folositi site-ul nostru. Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau culese in urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informatii sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa Ofiterului (Responsabilului) cu Protectia Datelor la adresa de e-mail gdpr@1616.ro sau puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

1.2.2.1 Fisierele cookie vor fi impartite pe categorii:

Cookie-uri interne

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri esentiale. Necesare pentru functionarea site-ului. Putem folosi module cookie esentiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasa a conturilor de utilizator sau pentru a oferi functii specifice site-ului.
 • Cookie-uri de masurare a traficului. Ne permite sa recunoastem si sa numaram numarul de vizitatori si sa vedem cum se deplaseaza vizitatorii in site cand il folosesc. Acest lucru ne ajuta sa imbunatatim modul in care functioneaza site-ul.
 • Cookie-uri de functionalitate. Este folosit pentru a va recunoaste cand va intoarceti la Site. Acest lucru ne permite sa personalizam continutul nostru pentru dvs., sa va salutam dupa nume si sa va amintim preferintele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
 • Cookie de targetare. inregistreaza vizita dvs pe site, paginile pe care le-ati vizitat si link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informatii pentru a face site-ul si mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a impartasi aceste informatii unor terte parti, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.

Pentru a vedea o lista de cookie-uri folosite de site-ul nostru, consultati tabelul Cookies.

Third-party (terta-parte) cookies

Pe langa cookie-urile proprii, este posibil sa folosim si alte cookie-uri terta parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului si pentru a imbunatati eforturile de marketing.

 • Urmarirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmaresc comportamentul pe site si il conecteaza de alte valori care sa permita o mai buna intelegere a obiceiurilor de utilizare.
 • Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmarirea in timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficienta acestora.
 • Cookie-uri pentru parteneri. Ofera partenerilor nostri metrici de conversie pentru a-si putea optimiza eforturile de marketing platite.

Pentru a vedea o lista de cookie-uri third-party (terta parte) folosite de site-ul nostru, consultati tabelul Cookies.

Actualizarea sau stergerea informatiilor dvs. cu caracter personal

Aveti anumite drepturi in legatura cu informatiile dvs. cu caracter personal. Puteti sa accesati informatiile dvs. cu caracter personal si sa confirmati ca acestea raman corecte si sa le actualizati sau sa alegeti daca doriti sau nu sa primiti materiale de la noi sau de la unii dintre partenerii nostri.

Daca doriti informatii suplimentare cu privire la drepturile dvs. sau doriti sa exersati oricare dintre drepturile de mai sus, puteti sa ne contactati si prin gdpr@1616.ro. Exercitarea drepturilor Dvs. menţionate mai sus este gratuita.Daca locuiti sau va aflati in SEE, aveti dreptul sa solicitati:

 • sa va oferim acces la orice informatii cu privire la identitatea personala pe care le detinem;
 • sa impiedicati prelucrarea informatiilor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing direct;
 • sa actualizati orice informatie identificabila personal care este invechita sau incorecta;
 • stergeti toate informatiile identificabile cu caracter personal pe care le detinem despre dvs.;
 • restrictionati modul in care procesam informatiile dvs. personale identificabile;
 • furnizati informatiile dvs. personale de identificare unui tert furnizor de servicii; sau
 • sa va furnizam o copie a oricarei Informatii cu privire la identificarea personala pe care o avem despre dumneavoastra.

incercam sa raspundem la fiecare e-mail cu promptitudine, acolo unde este posibil, si sa oferim raspunsul nostru in termenul stabilit de legislatia in vigoare. Retineti totusi ca vor exista informatii reziduale care vor ramane in bazele noastre de date, jurnalele de acces si alte inregistrari care pot contine sau nu informatii personale. De asemenea, retineti ca anumite informatii identificabile cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitari in anumite circumstante, ceea ce poate include daca trebuie sa continuam procesarea informatiilor dvs. personale cu scopul de a va conforma unei obligatii legale.

Cand ne trimiteti un e-mail cu o cerere, este posibil sa va rugam sa ne furnizati informatiile necesare pentru a va confirma identitatea.

in ce situatii au tertii acces la datele Dvs?

1. Transmiterea in scopul procesarii comenzii
Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe in scopul procesarii comenzii catre societatea de transport insarcinata cu efectuarea livrarii, in masura in care acest lucru este necesar pentru livrarea produsului.
in cazul platii online datele cu caracter personal pot fi trimise catre procesatorul de plati, in masura in care acest lucru este necesar pentru plata.

2. Transmitere catre institu┼úii publice, de ex. in cazul unei dispozi┼úii judecatore┼čti
La dispoziţia instituţiilor competente in cazuri speciale trebuie sa oferim informaţii cu privire la date cu caracter personal), in masura in care acest lucru este necesar in scopul cercetarii penale, siguranţei publice, pentru indeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informaţii sau serviciului militar de contrainformaţii sau in scopul realizarii drepturilor de proprietate intelectuala.

3. Plugin-uri de reţele sociale
Pagina noastra de internet utilizeaza ÔÇ×pluginÔÇť-uri de la operatorii de re┼úele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de re┼úele sociale de pe pagina noastra de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care con┼úin un plugin de re┼úea sociala browser-ul Dvs. va realiza o conectare directa la serverul operatorului re┼úelei sociale. Con┼úinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului re┼úelei sociale direct catre browser-ul Dvs. ┼či va fi integrat de acesta in pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul re┼úelei sociale prime┼čte informa┼úia ca a┼úi accesat pagina noastra. in cazul in care in timpul vizitarii paginii noastre de internet este in derulare o sesiune de conectare valabila la o re┼úea sociala, vizita poate fi atribuita contului respectiv de utilizator. in cazul in care interac┼úiona┼úi cu plugin-ul, informa┼úia respectiva este transmisa operatorului de re┼úea sociala ┼či este salvata acolo. Daca dori┼úi sa impiedica┼úi colectarea datelor Dvs. de catre operatorul re┼úelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie sa va deconecta┼úi (adica sa va deloga┼úi) de la serviciul operatorului de re┼úea sociala inainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteti contra din site-ul nostru transmiterea datelor catre fiecare tip de plugin, din pagina Politica de utilizare Cookie-uri

Informa┼úii privind scopul ┼či volumul stocarii de date precum ┼či privind procesarea ulterioara, utilizarea ┼či drepturile de care beneficia┼úi, precum ┼či posibilita┼úile de setare pute┼úi gasi in precizarile operatorului de re┼úea sociala referitoare la protec┼úia datelor, care nu au legatura cu aceasta declara┼úie cu privire la protec┼úia datelor. in privin┼úa operatorului ÔÇ×facebookÔÇť gasi┼úi aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Societatea APROPO DE ECOMMERCE SRL nu i┼či asuma raspunderea pentru directivele de protec┼úie a datelor ┼či procedurile paginilor internet partenere.

4. Serviciul de analiza web Google Analytics
Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web ÔÇ×Google Analytics ÔÇť al societa┼úii Google Inc. in scop statistic. Acest serviciu de analiza web utilizeaza a┼ča-numite ÔÇ×cookieÔÇť-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informa┼úii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informa┼úii sunt transmise catre serverul societa┼úii Google Inc. intr-un stat membru UE sau in afara UE (de ex. in SUA) ┼či sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectia a datelor in SUA prin participarea in proiectul Privacy Shield ÔÇô vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informa┼úiile catre ter┼úi, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care ter┼úii proceseaza aceste date la comanda societa┼úii Google Inc. Nici noi ┼či nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de catre noi.

Societatea APROPO DE ECOMMERCE SRL nu i┼či asuma raspunderea pentru directivele de protec┼úie a datelor ┼či procedurile paginilor internet partenere.

9. Serviciul de publicitate online Zontera
Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de publicitate online ÔÇ×Zontera ÔÇť al societa┼úii Zontera. in scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza a┼ča-numite ÔÇ×cookieÔÇť-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informa┼úii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informa┼úii sunt transmise catre serverul societa┼úii Zontera intr-un stat membru UE ┼či sunt salvate acolo.
Societatea Zontera va transmite eventual informaţiile catre terţi, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care terţii proceseaza aceste date la comanda societaţii Zontera.
Societatea APROPO DE ECOMMERCE SRL nu i┼či asuma raspunderea pentru directivele de protec┼úie a datelor ┼či procedurile paginilor internet partenere.

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Zontera puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu ve┼úi mai primi publicitate online ÔÇô ci doar ca aceasta nu va mai putea ┼úine cont de preferin┼úele ┼či interesele dvs, eviden┼úiate prin comportamentul de navigare.

Securitatea datelor

Pagina noastra de internet ┼či celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin masuri tehnice ┼či organizatorice impotriva accesului, modificarii sau difuzarii datelor Dvs. de catre persoane neautorizate precum ┼či impotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.
Este necesar sa trata┼úi in permanen┼úa cu confiden┼úialitate datele Dvs. de acces ┼či sa inchide┼úi fereastra de browser cand termina┼úi vizitarea paginii noastre de internet.
Pentru transferul de date cu caracter personal utilizam proceduri tehnice de criptare. Pute┼úi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afi┼čarea unui simbol de inchidere, de ex. afi┼čarea unui simbol de cheie sau lacat in bara de statut a browser-ului Dvs.

Intrebari, Sugestii si Reclamatii?

Aveti intrebari referitoare la protectia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastra de internet? Nicio problema, va ajutam cu placere.
gdpr@1616.ro

Ne dorim ca experienta ta alaturi de noi sa fie una lipsita de dificultati. Daca insa ceva nu functioneaza sau ai vreo recomandare pentru noi, iti stam la dispozitie.
P.S.: ­čŹĚ Don`t drink and type...